„Rozbudowa przedsiębiorstwa „STW”  Przedsiębiorstwo Transportowo-    Warsztatowe Sp. z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług”

wartość projektu: 1 058 000,00 PLN

wartość dofinansowania: 634 800,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl